مزايده عمومي انواع كاميون كشنده

وضعیت: 
فعال
تاریخ شروع: 
1397/04/14
تاریخ پایان: 
1397/07/30

اطلاعات مزایده در فهرست فایل زیر قابل دانلود میباشد. جهت مشاهده فایل ها به نرم افزار های باز کننده فایلهای PDF مانند Adobe Reader نیاز دارید. اکثر سیستم ها به صورت پیش فرض امکان باز کردن این فایل ها را دارند.

نوع: 
آگهی مزایده