مزایده وسایل نقلیه شرکت بهمن بار کرمان

وضعیت: 
پایان یافته
تاریخ شروع: 
1397/5/16
تاریخ پایان: 
1397/5/31

اطلاعات مزایده وسایل نقلیه شرکت بهمن بار کرمان در فهرست فایل زیر قابل دانلود میباشد. جهت مشاهده فایل ها به نرم افزار های باز کننده فایلهای PDF مانند Adobe Reader نیاز دارید. اکثر سیستم ها به صورت پیش فرض امکان باز کردن این فایل ها را دارند.

نوع: 
آگهی مزایده